Til dere jenter om gutter!
  • Når dere jentene ønsker å være sammen med en gutt, hva synes dere er viktigst å legge vekt på?
    Personlighet, utsende, krav eller andre ting?